Home » Maatregelen rondom coronavirus

IMPORTANT INFO RENTAL & SHOP IN CONNECTION WITH CORONA
Due to the new measures that the cabinet has set on 13-10-2020, we are also forced to make the necessary adjustments regarding our skate shop / rental.

The following measures that we take with our store and rental are:

- We will work with reservations for renting skates: You can rent skates for the blocks of family skating and recreational skating. These MUST be reserved at least 1 day before you want to rent the skates. You can reserve the skates by calling the following number between 11:00 and 18:00 and complete the reservation
NL: 0653708355 International: +31653808355

- For sharpening you must also make a reservation: You can reserve the sharpening of your skates by calling the following number between 11:00 and 18:00 and completing the reservation.
NL: 0653708355 International: +31653808355

- the shop is only open on weekends during the opening hours indicated on this website

- these measures are at least applicable until 11-10-2020

Thank you in advance for your understanding and cooperation.

Maatregelen rondom coronavirus

Op maandag 28 september openen we de deuren van EJ's schaatsshop en heten wij jullie allemaal weer van harte welkom om te komen schaatsen. I.v.m. corona gelden er wel een aantal nieuwe regels;

 • Voorafgaand aan je bezoek aan Triavium dien je online een tijdsblok te reserveren, want alleen bij reservering heb je toegang tot Triavium. Ga hiervoor naar www.triavium.nl
 • Per dag zijn er meerdere tijdsblokken. Zo zijn er tijdsblokken speciaal voor  norenschaatsers, families en tijdsblokken voor alle overige recreatieve schaatsers.
 • We verwelkomen je graag, maar wel alleen als je klachtenvrij bent. Heb je klachten? Blijf dan thuis.

 

Waar zorgt EJ's voor?

We zorgen ervoor dat 1,5 meter afstand houden van elkaar mogelijk is.

De veiligheid van onze gasten en onze medewerkers staan immers altijd voorop. Dat doen we door een beperkt aantal gasten tegelijk per tijdsblok toe te laten. Ook vragen wij de gasten welke schaatsen willen huren en hiervoor in de rij staan 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

We zorgen voor voldoende en heldere informatie.

Met begrijpelijke instructies en duidelijke bewegwijzering zorgen we ervoor dat alle gasten de maatregelen kunnen opvolgen. Onze medewerkers houden dit in de gaten en kunnen gasten attenderen op de afspraken.

We zorgen voor extra hygiënemaatregelen.

Er worden extra hygiënemaatregelen getroffen in de vorm van desinfectiepunten en het vaker schoonmaken van belangrijke contactpunten. 

 

Samen zorgen we voor leuke veilige schaatsmomenten voor iedereen:

 • Bewaar 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers van Triavium.
 • Blijf thuis als je klachten hebt.
 • Zorg voor extra hygiëne. Was je handen regelmatig en maak gebruik van de aanwezige desinfectiepunten.
 • Volg aanwijzingen van medewerkers op en respecteer de regels zoals die in verband met corona zijn opgesteld.

 

 Algemene corona maatregelen triavium

 • We hebben in verband met de coronamaatregelen een beperkte capaciteit aantal gasten per tijdsblok.
 • De funbaan heeft geen ijs en fungeert dit seizoen als verkeersgebied.
 • Er is één entreeprijs voor iedereen en wij verstrekken in ieder geval tot 1 januari 2021 géén abonnementen of rittenkaarten. Ook het dal- en groepstarief vervalt.
 • De plekken waar je de ringbaan op gaat en weer verlaat is gewijzigd. De aangepaste looproute van en naar de ringbaan is duidelijk aangegeven.
 • Omdat je de ringbaan op een andere plek op gaat en verlaat kan de inrijdbaan niet gebruikt worden.
 • Helaas is er op de funbaan dit seizoen geen ijs. Deze ruimte hebben we hard nodig om er voor te zorgen dat we afstand tot elkaar kunnen bewaren. Hier is onder andere plek gecreëerd om je schaatsen aan te doen en je tas neer te leggen of veilig op te bergen in een lockerkastje.
 • Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.
 • Door online een reservering te maken ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en extra coronamaatregelen van Triavium ijsbaan. Bij het niet naleven kunnen we je de toegang tot de ijsbaan ontzeggen.
 • Vooralsnog is het niet mogelijk om ijspretpakketten, kinderdisco’s, kinderfeestjes en/of groepsarrangementen af te nemen. Ook is het vooralsnog niet mogelijk om stick en puck en peuter & kleuterschaatsen aan te bieden. We blijven de mogelijkheden onderzoeken om dit wel weer mogelijk te maken. Houd hiervoor onze site in de gaten.

 

BELANGRIJKE INFO SCHAATSLESSEN I.V.M CORONA.

In verband met het corona virus en onze openingstijden gaat het uitlenen van schaatsen voor schaatslessen (bijv duo sport) dit jaar anders. De schaatsen voor deze lessen kunt u bij ons huren tijdens onze openingstijden waarbij u een huurkaart koopt van €27,50, zodat u de schaatsen gedurende de tijd van de lessen mee naar huis kunt nemen en zo tot uw beschikking heeft voor de lessen. Wij vragen u bij het huren van de schaatsen een kopie te maken van uw rijbewijs welke wij als borg voor de schaatsen kunnen houden. Deze krijgt u terug bij het inleveren van de schaatsen.

Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking.

 

IMPORTANT INFO SKATING LESSONS IN CONNECTION WITH CORONA.

Due to the corona virus and our opening hours, the loan of skates for skating lessons (eg duo sport) will be different this year. You can rent the skates for these lessons from us during our opening hours where you buy a rental card of € 27.50, so that you can take the skates home during the time of the lessons and thus have them at your disposal for the lessons. We ask you to make a copy of your driving license when renting the skates, which we can keep as a deposit for the skates. You will receive this back when you return the skates. Thank you in advance for your understanding and cooperation.

 

WICHTIGE INFO-SKATKLASSEN IM ZUSAMMENHANG MIT CORONA.
Aufgrund des Koronavirus und unserer Öffnungszeiten wird die Ausleihe von Schlittschuhen für Skatestunden (z. B. Duosport) in diesem Jahr anders sein. Sie können die Schlittschuhe für diese Lektionen während unserer Öffnungszeiten bei uns mieten, wo Sie eine Leihkarte in Höhe von 27,50 € kaufen, damit Sie die Schlittschuhe während des Unterrichts mit nach Hause nehmen und für den Unterricht zur Verfügung haben. Wir bitten Sie, beim Mieten der Schlittschuhe eine Kopie Ihres Führerscheins anzufertigen, die wir als Kaution für die Schlittschuhe aufbewahren können. Sie erhalten diese zurück, wenn Sie die Schlittschuhe zurückgeben.

Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.